MS Gateway - Multipl skleroz Gateway

MR nedir ve nasıl çalışır?

MR ve MS

Bir proton dansite MR taraması dört lezyon göstermektedir; lezyonlar daire içine alınmıştır. MR birkaç anahtar yol iIe MS hastalığının anlaşılmasına katkıda bulunur. MS tanısında değerlidir. Hastalık sürecinin doğasını anlamakta yararlıdır. MS seyri sırasında klinik çalışmalarda tedavinin etkisini değerlendirmek için hızlı ve nesnel bir araç sunar.


Tanı

Bir MR taramasının, (özellikle, aşağıda tanımlandığı gibi, a T2-ağırlıklı tarama) beyinde en az dört lezyon yada üç lezyon göstermekle birlikte birinin beyinde periventriküler bölgede olduğunu göstermesi güçlü biçimde MS düşündürür. Bu ölçütler duyarlı olmakla birlikte (örn. çok sayıda lezyonun saptanmasını gerektirir) özgün olmadığından (örn. başka hastalıklar da MS hastalığında görülen lezyonlara benzer lezyonlara neden olabilir), daha özgün olanlar geliştirilmiştir.

Aşağıdaki ölçütlerden ikisini karşılayan üç lezyon olmalıdır:


Hastalık sürecinin anlaşılması

MS araştırmasında genellikle üç tip MR taraması kullanılır. Üçü de MS lezyonlarında bulunan normal su içeriğinden daha fazlasına duyarlıdır. Bunlar MR taramasında farklı yollarla kullanılan radyo dalgalarının maniplasyonundan sağlanır ve T1-ağırlıklı, T2-ağırlıklı ve proton dansite taramaları diye adlandırılır. Her biri hekime MS doğası hakkında tamamlayıcı bilgiler sağlar.

T1-ağırlıklı taramalar beyin hakkında birçok anatomik bilgi sunar. Özellikle eski lezyonların saptanmasında yararlı olan bu tip taramada, anormal alanlar siyah noktalar halinde görülür.

Buradaki T1-ağırlıklı görüntünün arttırılmış versiyonunda, arttırılmamış görüntüde görülemeyen lezyonlar görülür. Kontrast maddenin biriktiği yerler parlak alanlar olarak görülür –bunlar aktif MS lezyonlarıdır. Eski ve aktif olmayan lezyonlar karanlık kalır.

T1-ağırlıklı taramalar sıklıkla gadolinyum içeren bileşikler gibi kontrast maddeler tarama öncesi kan dolaşımına verilerek yapılır. Bu maddeler aktif hastalığı gösteren enflamasyonu belirtir (arttırır).

T1-ağırlıklı görüntü


T2 and proton densite görüntü

T2-ağırlıklı görüntü  T2-ağırlıklı görüntü (sol). Bu tip görüntü T1-ağırlıklı görüntü kadar anatomik ayrıntılara sahip değildir. Yeni ve eski lezyonları gösterir ve sıklıkla MS tanısında kullanılır. T2-ağırlıklı görüntü nörologa hastalığın gelişme hızı ile ilgili bilgi vermesi için zaman içinde düzenli olarak tekrarlanabilir.

Proton dansite taraması (sağ). Bu tip tarama eski ve yeni lezyonları saptayabilir ve parlak noktalar halinde gösterir. Özellikle sıvı dolu ventriküllere yakın lezyonların saptanmasında yararlıdır.


Tanı

Physiology

Bu farklı tarama tipleri üç farklı MS tipinin hastalık süreci hakkında bilgi edinmek için kullanılabilir: relapsing-remitting, primer progresif ve sekonder progresif MS. Örneğin, primer progresif MS hastalığında, relapsing-remitting MS hastalığından farklı olarak, lezyonlar genellikle küçüktür ve kontrast madde ile enflamatuvar aktivitenin çok az olduğunu gösterir biçimde belirginleşmezler.

Merkezi sinir sistemindeki bir lezyonun yerleşimi neden olduğu fiziksel belirtilerin derecesini belirler. Örneğin, omurilikteki bir lezyon, bacaklarda hissizliğe ve mesane bozukluklarına neden olabilir çünkü beyinden bu bölgelere giden sinir iletilerine engel olur. Optik sinirdeki lezyonlar sıklıkla optik nörite neden olur ve bulanık görmeye, renk algısının kaybolmasına neden olabilir. Çünkü lezyon optik sinirin doğru biçimde çalışma yeteneğinin bozar.

Birçok lezyon—çok büyük olsa bile—sıklıkla sessiz kalır (örn. belirtiye yol açmaz). Fakat bir kişinin “lezyon yükü” ne kadar fazla ise, beynin anahtar bölümlerinin etkilenme olasılığı o kadar fazla artacaktır ve klinik belirtiye yol açacaktır.


MR ile tedavi etkisinin değerlendirilmesi

Zararsız olması nedeniyle, MR, bir hastada zaman içinde tekrarlanarak nesnel bir araç olarak kullanılabilir. Böylece, hastalığın seyri üzerinde tedavinin etkisi izlenebilir(yeni, büyüyen ya da tekrarlayan lezyonlar). Bugün MR MS için standart bir tanı aracıdır. Klinik çalışmalarda MR hastalığın seyri üzerinde tedavinin etkisini (örn. beta interferonlar) değerlendirmek için kullanılır.


Referans metni1. Fazekas et al. Neurology 1999;53:1448-456.


Kullanıcı grup bilgisi

Kayıtlı üyeler: 4819

Şu anda online: 7

Forum postaları: 249191

Grup girişi

Hotline numarası:
0216 528 37 29 (mesai saatleri içinde)